Art Foto Novković
HOME
O AUTORU
GOTOVE FOTOGRAFIJE
KORIŠTENJE
FOTOGRAFIJA
PRIMJENA
KONTAKT
CIJENE
GALERIJA
Cvijeće
Lišće
Voće i povrće
Priroda
Pejzaži
Zagreb
Gradovi i mjesta
More
Kolaži i poliptisi
DOBRO DOŠLI * WELCOME


FOTOGRAFIJE

  FORMAT FOTOGRAFIJE
u cm
  FORMAT PAPIRA (fotogr.+
bijeli rub)
 HAHNEMÜHLE GICLEE
FINE ART PAPIR
HAHNEMÜHLE GICLEE
 FINE ART KARTON
                 1,2 mm
 LUSTRE  PAPIR
 KLASIČNI
SJAJNI ILI MAT FOTO PAPIR

30 X 40/45

sa ili bez bijelog ruba

        -

   -

    -

   230,00

20 X 30

30 X 40/45

    280,00

   -

  230,00

   -

30 X 40/45

40 X 50 papir
45X56 karton

    390,00

     550,00

  310,00

   -

40 X 60

50 X 70 papir
61X76 karton

    540,00

 

     820,00

  450,00

   -

60 X 90

80 X 110 papir
91 X 112 karton

 1.350,00

 

  1.800,00

1.230,00

   -

70 X 100 

sa ili bez bijelog ruba

 1.560,00

   -

  1.430,00

   -

110 X 160

sa ili bez bijelog ruba

 2.500,00

   -

2.100,00

   -

110 X 30
TRIPTIH
Tri motiva u horizontalnom ili vertikalnom nizu

 

 sa ili bez bijelog ruba

   
    670,00

  
    871,00

   
  580,00

   -

160 X 40
TRIPTIH
Tri motiva u horizontalnom ili vertikalnom nizu

 

 sa ili bez bijelog ruba

 
 1.350,00

 
  1.755,00

   -

 
    Cijene su bruto cijene u kunama.
Za svaku drugu dimenziju cijena na upit.

 

NAKNADE ZA KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA

ČASOPISI, MAGAZINI, REVIJE, KNJIGE
Naklada:
• do 1000 kom – 370,00
• do 5000 kom – 550,00
• više od 5000 kom – 735,00
(za korištenje na naslovnici + 50%)

BROŠURE, KATALOZI, PROSPEKTI, AMBALAŽA, RAZGLEDNICE, ČESTITKE
Naklada
• do 1000 kom – 298,00
• do 5000 kom -  370,00
• više od 5000 kom -  550,00
(za korištenje na naslovnici + 50%)

NOSAČI ZVUKA, SLIKE i FILMA
• 735,00

DNEVNI i PERIODIČKI LISTOVI
• 370,00

POSTERI, PLAKATI
Naklada
• do 100 kom – 740,00
• iznad 100 kom – 1.480,00
(JUMBO plakati +100%)

KALENDARI
• 445,00
(jednolisni kalendari obračunavaju se kao posteri)

INTERNET, TV
• 445,00 (do 1 god)
Ostalo po dogovoru

Uvjeti:
Navedene cijene su bruto cijene u kunama i vrijede za jednu ugovorenu nakladu. Korištenje za svaku daljnju nakladu ugovara se dodatno.
Zadržavamo pravo promjene cijena i uvjeta.
Navedeni cjenik vrijedi samo za Hrvatsku.
Korištenje na TV i WEB-u ograničeno je na 1 godinu.
Cijene za korištenje fotografija koje nisu obuhvaćena ovim cjenikom računat će se po pregledu autorskih naknada Hrvatske autorske agencije i ULUPUH-a.

ADRESA
ART FOTO
Showroom

Ilica 66 (u veži)
10000 Zagreb

Tel. 01-4847134
Mob. 098 - 353247
Mob. 098 - 1760761